News

Ważny wyrok TSUE w sprawie niewykorzystanego urlopu przez pracownika. Otrzymasz pieniądze za niewykorzystany urlop.

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska31.01.20245 min.
Ważny wyrok TSUE w sprawie niewykorzystanego urlopu przez pracownika. Otrzymasz pieniądze za niewykorzystany urlop.

Niewykorzystany urlop to częsty problem wielu pracowników. Z różnych powodów zalegające dni wolne nie zawsze udaje się wykorzystać przed końcem zatrudnienia. Czy w takiej sytuacji przepadają? Jak najbardziej można otrzymać ekwiwalent pieniężny, ale trzeba spełnić określone warunki. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE przypomina o prawach pracowników i obowiązkach pracodawców związanych z urlopem. Warto znać te zasady, by zachować prawo do rekompensaty.

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Urlop wypoczynkowy to podstawowe prawo każdego pracownika. Niestety z różnych powodów zdarza się, że nie udaje nam się wykorzystać przysługujących dni wolnych przed zakończeniem zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni urlopu. Jakie warunki muszą być jednak spełnione, aby otrzymać taką rekompensatę?

Przede wszystkim konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę. Ekwiwalent przysługuje zarówno w przypadku wypowiedzenia przez pracownika, jak i pracodawcę. Nie ma też znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Jeśli w momencie ustania zatrudnienia mamy jeszcze niewykorzystane dni urlopu z poprzedniego roku, mamy prawo domagać się ekwiwalentu.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie niewykorzystanych dni urlopu. Jeśli przed zwolnieniem wykorzystaliśmy przysługujący nam w danym roku wymiar urlopu, nie możemy liczyć na dodatkowe świadczenia. Jednak jeśli z różnych powodów część dni wolnych zaległa, otrzymamy ekwiwalent.

Jak nie stracić prawa do ekwiwalentu?

Co warto zrobić, by zachować prawo do rekompensaty za niewykorzystany urlop? Przede wszystkim należy pamiętać o terminach. Zgodnie z przepisami urlop powinien być wykorzystany do 30 września następnego roku. Jeśli tego nie zrobimy, nadal mamy prawo do ekwiwalentu, ale tylko przez kolejne 3 lata.

Dobrą praktyką jest złożenie wniosku urlopowego przed końcem zatrudnienia, nawet jeśli wiemy, że terminu już nie dotrzymamy. Warto też zwykłym mailem przypomnieć pracodawcy, że nadal mamy niewykorzystane dni wolne z poprzednich lat i domagamy się za nie rekompensaty.

Obowiązki pracodawcy w kwestii urlopów pracowniczych

To na pracodawcy spoczywa obowiązek takiego organizowania czasu pracy, aby pracownik mógł wykorzystać przysługujący mu urlop w danym roku kalendarzowym. Jeśli z przyczyn leżących po stronie firmy nie było to możliwe, pracownik zachowuje prawo do ekwiwalentu przez kolejne 3 lata.

Pracodawca powinien też pisemnie upomnieć pracownika, który z własnej winy zalega z wykorzystaniem urlopu. Ma go „zachęcić” do wzięcia wolnego i jednocześnie poinformować o konsekwencjach finansowych, jeśli tego nie zrobi. Jeśli jednak pracownik świadomie zrezygnował z urlopu, traci prawo do ekwiwalentu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o ekwiwalent?

Urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym powinien zostać udzielony do 30 września kolejnego roku. Jeśli jednak z różnych przyczyn do tego nie dojdzie, nadal przysługuje nam roszczenie o ekwiwalent pieniężny.

Zgodnie z przepisami prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przedawnia się z upływem 3 lat. Termin ten liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym powinien zostać udzielony dany urlop. Jeśli więc np. niewykorzystane dni z 2020 r. „przeszły” na 2021 r., a potem na 2022 r., to ekwiwalent przysługuje nam maksymalnie do końca 2024 r.

Czytaj więcej: Jak sztuczna inteligencja zastępuje nauczycieli? Futuroznawcy podają, że ruszyły zwolnienia

Komu przysługuje ekwiwalent po ustaniu zatrudnienia?

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dotyczy wszystkich pracowników bez względu na formę zatrudnienia. Przysługuje więc osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale również tym pracującym na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.

Co ważne, roszczenie o wypłatę ekwiwalentu nie przepada, jeśli to pracownik z własnej inicjatywy rozwiązuje umowę o pracę, np. składając wypowiedzenie. Prawo do rekompensaty za niewykorzystany urlop zachowuje również osoba przechodząca na emeryturę.

Podsumowując, ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje każdemu pracownikowi po ustaniu zatrudnienia, o ile spełnione są odpowiednie warunki. Warto znać swoje prawa i dochodzić należnych roszczeń.

Podsumowanie

Ważny wyrok TSUE w sprawie niewykorzystanego urlopu przez pracownika. Otrzymasz pieniądze za niewykorzystany urlop.

W powyższym artykule przybliżyłem kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Omówiłem przede wszystkim warunki, jakie muszą być spełnione, aby pracownik mógł otrzymać rekompensatę pieniężną za zaległe dni wolne. Przypomniałem, że konieczne jest zakończenie zatrudnienia oraz posiadanie niewykorzystanego urlopu z poprzedniego okresu.

Wskazałem także, jakie kroki warto podjąć, by nie stracić prawa do ekwiwalentu. Należy przede wszystkim pamiętać o terminach i złożyć odpowiedni wniosek przed ustaniem umowy. Omówiłem również obowiązki pracodawcy dotyczące umożliwienia pracownikowi wykorzystania urlopu.

Przypomniałem w jakim terminie przedawnia się roszczenie o ekwiwalent - mamy na to 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego. Na koniec wskazałem, że prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim pracownikom, także przechodzącym na emeryturę czy rozwiązującym umowę.

Mam nadzieję, że artykuł przybliżył tę istotną kwestię i pomoże dochodzić należnych roszczeń. Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią, w której szczegółowo omawiam omawiane zagadnienie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
  3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
  4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły