News

Wpływ gazyfikacji na jakość powietrza w Polsce

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak11.12.20236 min.
Wpływ gazyfikacji na jakość powietrza w Polsce

Gazyfikacja przyczynia się do poprawy jakości powietrza w Polsce. W artykule przedstawiono dane z badań potwierdzające, że im więcej gospodarstw domowych korzysta z gazu do ogrzewania, tym niższy poziom szkodliwych zanieczyszczeń. Omówiono przykłady konkretnych miast i regionów, gdzie wraz ze wzrostem wykorzystania gazu ziemnego, zmalała emisja pyłów. Podkreślono też, że dalszy rozwój infrastruktury gazowej jest niezbędny dla poprawy jakości powietrza i zdrowia Polaków.

Kluczowe wnioski:
 • Gazyfikacja przyczynia się do znacznej redukcji emisji szkodliwych substancji
 • Im wyższy udział gazu w ogrzewaniu, tym mniejsza liczba dni ze smogiem
 • Przykłady miast pokazują wyraźną poprawę jakości powietrza dzięki rozwojowi sieci gazowej
 • Gazyfikacja musi być połączona z innymi działaniami, np. termomodernizacją
 • Dane potwierdzają konieczność dalszej rozbudowy infrastruktury gazowej

Mniej emisji dzięki gazyfikacji

Rozbudowa infrastruktury gazowej w Polsce przynosi wymierne efekty w postaci poprawy jakości powietrza. Dane zebrane z różnych regionów kraju potwierdzają, że wraz ze wzrostem liczby gospodarstw domowych korzystających z gazu do ogrzewania, zmniejsza się emisja szkodliwych związków do atmosfery.

Jaskrawym przykładem jest tutaj województwo śląskie, gdzie w ostatnich latach zrealizowano kilka dużych inwestycji gazowniczych. W samym tylko Kłobucku, dzięki 95-kilometrowemu gazociągowi, dostęp do gazu uzyskało aż 25 tysięcy osób. Tego typu przedsięwzięcia były możliwe dzięki wsparciu ze środków unijnych, w ramach których na gazyfikację polskich miast i wsi przeznaczono dotąd miliardy złotych.

Podobnie było w przypadku Bielska Podlaskiego, Szczawnicy czy wielu innych miejscowości. Za każdym razem, gdy gaz zastępował piece na paliwa stałe, obserwowano wyraźną poprawę stanu powietrza.

Mierzalne rezultaty

Jak wynika z raportu dla Ministerstwa Energii, oceniającego wpływ poprzednich inwestycji gazowych na jakość powietrza - im większy udział gazu w ogrzewnictwie, tym czystsze powietrze.

W gminach o najmniejszym wykorzystaniu gazu, gdzie mniej niż 10% gospodarstw ogrzewa nim domy, średniorocznie notowano aż 60 dni ze szkodliwym smogiem. Z kolei tam, gdzie odsetek ten przekraczał 40% - takich dni było zaledwie 44. Jest to aż 27% mniej!

Podobną zależność wykazano przy zużyciu gazu na mieszkańca. Im było ono większe, tym rzadziej przekraczane były normy stężeń pyłów PM10.

Wpływ gazu ziemnego na zanieczyszczenia

Że zastąpienie węgla gazem ziemnym korzystnie wpływa na czystość powietrza, nie budzi zdziwienia. W końcu przy spalaniu gazu powstaje znacznie mniej szkodliwych substancji. W porównaniu do węgla jest dwukrotnie mniej CO2 i ponad 100 razy mniej tlenku węgla. Są też tysiąckrotnie niższe ilości unoszącego się w powietrzu pyłu.

Dlatego tam, gdzie piece na paliwa stałe zastępowane są przez nowoczesne kotły gazowe obserwujemy poprawę jakości powietrza.

Oczywiście na stan atmosfery wpływ ma wiele czynników: przemysł, transport, warunki pogodowe. Niemniej badania pokazują, że udział gazu w ogrzewaniu budynków odgrywa kluczową rolę.

Liczba dni ze smogiem maleje

Przykładem znaczenia gazyfikacji dla jakości powietrza może być Rzeszów. W latach 2004-2017 miasto zanotowało 140% wzrost długości sieci gazowej. W tym samym czasie z 11 do 34% wzrósł udział gospodarstw korzystających z gazu.

Efekt? Liczba dni ze smogiem spadła z 62 do 48 rocznie! Są też lata, gdy norma dla pyłów PM10 nie została przekroczona ani razu.

Czytaj więcej: Jak zmienił się kurs dolara do złotego? Przeanalizuj bieżące trendy finansowe

Gazyfikacja poprawia jakość powietrza

Innym przykładem obrazującym wpływ gazu na czystość powietrza jest Nowy Sącz. W latach 2004-2017 miasto odnotowało 45% wzrost długości sieci gazowej oraz dwukrotny wzrost udziału gospodarstw z niej korzystających. W tym czasie zmniejszyła się także liczba dni ze smogiem - z 120 do 90 rocznie.

Rok Długość sieci gazowej Udział gazu w ogrzewaniu Liczba dni ze smogiem
2004 322 km 11% 120
2017 774 km 34% 90

Z danych tych wyraźnie wynika, że im więcej budynków podłączonych jest do sieci gazowej, tym lepsza jakość powietrza.

Związek między gazem a czystszym powietrzem

Wpływ gazyfikacji na jakość powietrza w Polsce

Niestety, sama gazyfikacja może nie wystarczyć, by całkowicie wyeliminować problem smogu. Przykładem jest tutaj gmina Niepołomice. Pomimo wysiłków, nadal notuje przekroczenia norm jakości powietrza. Winne są temu niekorzystne warunki meteorologiczne.

Z kolei Sopot, mimo braku tak intensywnej gazyfikacji, praktycznie uporał się ze smogiem. Wynika to m.in. ze specyfiki położenia nadmorskiego i częstych, silnych podmuchów wiatru.

 • Gazyfikacja nie zawsze gwarantuje sukces
 • Potrzebne są też inne działania np. termomodernizacja

Niemniej, badania jasno pokazują, że tam gdzie inwestycje w rozwój sieci gazowych były znaczące, a udział gazu systematycznie rósł - jakość powietrza poprawiała się.

Konieczność dalszej gazyfikacji Polski

Biorąc pod uwagę uzyskane dotąd efekty, dalsza gazyfikacja kraju jest koniecznością. Tylko w ten sposób możliwa będzie skuteczna walka o czyste powietrze, a co za tym idzie - o zdrowie i życie Polaków.

Jak pokazują liczby, zwiększenie udziału gazu ziemnego w ogrzewnictwie pozwala zmniejszyć emisję szkodliwych substancji nawet o kilkadziesiąt procent. Tego typu rezultatów nie jesteśmy w stanie osiągnąć stosując jakiekolwiek inne rozwiązania.

Dlatego kluczowe jest kontynuowanie dotychczasowego kierunku działań i zapewnienie finansowania dla dalszych inwestycji gazowniczych. Tylko one dadzą gwarancję systematycznej poprawy jakości powietrza w całej Polsce.

Podsumowanie

W moim artykule przeanalizowałem wpływ gazyfikacji na jakość powietrza w Polsce. Pokazałem na konkretnych liczbach, że tam gdzie rozwój sieci gazowej był najintensywniejszy, odnotowano wyraźną poprawę i znaczące zmniejszenie liczby dni ze szkodliwym smogiem. Przytoczyłem przykłady kilku miast, takich jak Rzeszów, Nowy Sącz czy Kłobuck, gdzie inwestycje gazownicze bezpośrednio przełożyły się na polepszenie jakości powietrza. W niektórych przypadkach udało się nawet całkowicie wyeliminować problem przekroczeń norm dla pyłów.

Wykazałem, że zwiększanie udziału gazu ziemnego w ogrzewnictwie idzie w parze ze zmniejszaniem się ilości dni w roku ze szkodliwym smogiem. Pokazałem, że różnica może wynosić nawet kilkadziesiąt procent na korzyść gmin o większej gazyfikacji.

Zaznaczyłem jednak, że sama gazyfikacja nie zawsze gwarantuje sukces w walce o czyste powietrze. Duże znaczenie odgrywają także inne czynniki, jak warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu czy działania uzupełniające typu termomodernizacja. Niemniej dane jednoznacznie wskazują, że dalszy rozwój infrastruktury gazowej jest kluczowy dla poprawy jakości powietrza w Polsce. Tylko on daje gwarancję systematycznej redukcji emisji zanieczyszczeń.

Podsumowując - przeprowadzona analiza potwierdza zasadność prowadzenia intensywnej gazyfikacji naszego kraju. To najskuteczniejsza metoda walki o czyste powietrze i zdrowie Polaków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły