Banki

Wyjaśnienie pojęcia: co to jest saldo? - Definicja i znaczenie

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska27.01.20247 min.
Wyjaśnienie pojęcia: co to jest saldo? - Definicja i znaczenie

Co to jest saldo? - Wyjaśnienie pojęcia to podstawowe zagadnienie z dziedziny finansów i księgowości, z którym spotka się każdy posiadacz konta bankowego czy prowadzący własną działalność gospodarczą. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest saldo, jakie może przyjmować wartości, od czego zależy jego wysokość oraz jak należy interpretować dodatnie lub ujemne saldo na rachunku. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Saldo to różnica między sumą wpływów a sumą wypływów na danym koncie.
 • Saldo może przyjmować wartość dodatnią (nadwyżka środków), ujemną (niedobór) lub zero (brak rozliczeń).
 • Na saldo wpływają wszystkie operacje księgowe związane z danym kontem.
 • Dodatnie saldo świadczy o dostępnych środkach, ujemne o zadłużeniu.
 • Saldo należy regularnie kontrolować, aby uniknąć problemów finansowych.

Co to jest saldo? - Podstawowa definicja

Saldo to podstawowe pojęcie z dziedziny finansów i księgowości, określające różnicę pomiędzy sumą wpływów a sumą wypływów na danym koncie w określonym czasie. Innymi słowy saldo pokazuje, czy na koncie występuje nadwyżka środków czy ich niedobór.

Salda możemy spotkać zarówno w odniesieniu do kont bankowych firm i osób prywatnych, jak również przy prowadzeniu księgowości przedsiębiorstw. Saldo konta bankowego informuje nas o stanie środków pieniężnych, a salda poszczególnych kont księgowych o sytuacji finansowej firmy.

Obliczając saldo bierzemy pod uwagę wszystkie operacje wpływów i wypływów, które miały miejsce na danym koncie od początku okresu rozliczeniowego. Sumujemy wpływy, sumujemy wypływy, a następnie odejmujemy sumę wypływów od sumy wpływów. Wynik tych działań to właśnie saldo.

Obliczanie salda krok po kroku

Aby lepiej zobrazić zasady obliczania salda, przeanalizujmy poniższy przykład operacji na koncie bankowym:

Data operacji Opis Wpływ Wypływ
01.01.2023 Saldo początkowe 1 000 zł -
05.01.2023 Wpłata wynagrodzenia 3 000 zł -
10.01.2023 Zakupy w sklepie - 250 zł
15.01.2023 Przelew czynszu - 800 zł

Aby obliczyć saldo na dzień 15.01.2023:

 1. Sumujemy wszystkie wpływy od 01.01 do 15.01 -> 1 000 zł + 3 000 zł = 4 000 zł
 2. Sumujemy wszystkie wypływy od 01.01 do 15.01 -> 250 zł + 800 zł = 1 050 zł
 3. Odejmujemy sumę wypływów od sumy wpływów: 4 000 zł - 1 050 zł = 2 950 zł

Saldo na dzień 15.01 wynosi więc 2 950 zł. Widzimy, że na koncie występuje nadwyżka środków w tej wysokości.

Jakie są rodzaje salda na koncie?

W zależności od konkretnej sytuacji, saldo konta może przybierać wartość:

 • Dodatnią - oznacza to nadwyżkę wpływów nad wypływami, czyli dostępne środki na koncie
 • Ujemną - niedobór środków, wpływy są mniejsze niż wypływy. Saldo ujemne oznacza zadłużenie
 • Zero - sytuację, gdy wpływy równoważą wypływy, czyli brak rozliczeń na koncie

Najczęściej spotykanym saldem jest saldo dodatnie, które informuje nas o aktualnie dostępnych środkach płatniczych np. na koncie osobistym lub firmowym. Niemniej w pewnych okolicznościach może pojawić się saldo zerowe lub ujemne.

Kiedy saldo jest zerowe lub ujemne?

Typowymi sytuacjami, gdy obserwujemy zerowe lub ujemne saldo są:

 • Saldo początkowe nowo otwartego rachunku bankowego
 • Okresy dużych wydatków przewyższających wpływy np. większych zakupów, inwestycji
 • Opóźnienia w spłacie zobowiązań - kredytów, pożyczek, rat leasingowych

Warto jednak pamiętać, że ujemne saldo na koncie to sytuacja niekorzystna, oznaczająca zadłużenie. Dlatego należy dążyć do jego jak najszybszej likwidacji poprzez wpłaty środków.

Czytaj więcej: Alarmujące wiadomości dla właścicieli banków w Polsce - czyżby upadłość?

Na czym polega obliczanie salda?

Jak już wiemy, obliczając saldo sumujemy wszystkie wpływy i wypływy na danym koncie w konkretnym okresie rozliczeniowym, a następnie odejmujemy jedną sumę od drugiej. Istnieją jednak pewne zasady i metody pozwalające ułatwić obliczanie salda.

Księgowanie operacji

Podstawą wyznaczania salda jest prawidłowe ewidencjonowanie (księgowanie) poszczególnych operacji na koncie w postaci wpływów i wypływów. Każda operacja powinna być odpowiednio sklasyfikowana do jednej z tych kategorii. Ułatwi to późniejsze sumowanie obrotów.

Okresy rozliczeniowe

Salda bankowe i księgowe obliczamy zawsze na konkretny dzień (data), który stanowi koniec okresu rozliczeniowego. Najczęściej są to okresy miesięczne lub roczne. Dla uproszczenia przyjmuje się jednak, że saldo z ostatniego dnia miesiąca/roku obowiązuje do momentu zaksięgowania pierwszej operacji w kolejnym okresie.

Sumowanie obrotów

Kluczowe w obliczaniu salda jest poprawne zsumowanie obrotów na koncie, czyli wartości poszczególnych wpływów i wypływów. W tym celu możemy posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym lub specjalistycznym programem finansowo-księgowym, które automatycznie podsumują i przeliczą obroty.

Jak interpretować wartość salda?

Wyjaśnienie pojęcia: co to jest saldo? - Definicja i znaczenie

Interpretacja salda - czy to na rachunku bankowym, czy koncie księgowym sprowadza się do tego, czy na koncie w badanym okresie wystąpiła:

 • Nadwyżka środków - dodatnie saldo
 • Ich niedobór - saldo ujemne
 • Czy też nie odnotowano żadnych rozliczeń - saldo zerowe

Wartość salda informuje nas zatem o tym, jak kształtuje się płynność finansowa na danym koncie. Dodatnie saldo to dostępne środki pieniężne, ujemne saldo to zadłużenie wymagające uregulowania, natomiast saldo zerowe wskazuje na brak rozliczeń.

Analiza salda w czasie

Bardzo przydatne może być również obserwowanie tendencji zmian salda w kolejnych okresach rozliczeniowych np. miesiąc do miesiąca lub rok do roku. Pozwala to zorientować się w kierunku, w którym podąża kondycja finansowa firmy lub gospodarstwa domowego.

Jakie czynniki wpływają na saldo?

Saldo konta kształtowane jest przez szereg różnych czynników, wśród których najważniejsze to:

 • Wpływy środków - im wyższe wpłaty na konto, tym wyższe saldo
 • Wypłaty gotówki - podnoszą sumę wypływów, obniżając saldo
 • Płatności bezgotówkowe - przelewy, zlecenia, obciążenia automatyczne
 • Odsetki, prowizje i opłaty bankowe
 • Księgowanie przychodów i kosztów w przypadku kont księgowych

Monitorując wymienione czynniki, można sprawować kontrolę nad saldem i podejmować działania wpływające na jego wielkość w pożądanym kierunku.

Zarządzanie saldem

Świadome zarządzanie saldem sprowadza się przede wszystkim do:

 1. Analizy struktury i źródeł wpływów oraz kierunków wypływów środków
 2. Minimalizowania wydatków
 3. Maksymalizacji wpływów
 4. Racjonalizacji wykorzystania kredytów i pożyczek

Pozwala to zwiększyć wartość salda i tym samym podnieść bezpieczeństwo finansowe firmy czy gospodarstwa domowego.

Podsumowanie

Artykuł przybliżył Czytelnikom znaczenie pojęcia "saldo" - jednego z kluczowych terminów w finansach i rachunkowości. Dowiedzieliśmy się, że saldo to nic innego, jak różnica między sumą wpływów i wypływów na danym koncie. Innymi słowy: saldo mówi o tym, czy na rachunku występuje nadwyżka czy niedobór środków.

Poznaliśmy także zasady obliczania salda - sumowania obrotów i porównywania wpłat z wypłatami. Okazuje się, że saldo może przybierać wartość dodatnią (dostępne środki), ujemną (zadłużenie) lub zerową (brak rozliczeń). Omówione zostały również typy kont oraz okresy rozliczeniowe, dla których wyznaczamy salda.

Dowiedzieliśmy się, jak interpretować wartość salda i jakie czynniki wpływają na jego poziom. Pojawiły się także wskazówki, w jaki sposób świadomie zarządzać saldem tak, aby utrzymywać bezpieczeństwo finansowe firmy czy domowego budżetu.

Mamy nadzieję, że artykuł pozwolił wszystkim Czytelnikom rozwiać wątpliwości co do tego, czym jest saldo, jak je rozumieć i analizować. To pojęcie kluczowe dla każdej osoby mającej do czynienia z finansami i rachunkowością.

Najczęstsze pytania

Saldo to podstawowa miara księgowa, finansowa, określająca różnicę pomiędzy sumą wszystkich wpływów a sumą wszystkich wypływów na danym koncie od początku danego okresu. Saldo konta bankowego informuje o stanie środków pieniężnych, a saldo kont księgowych o sytuacji finansowej firmy.

W zależności od relacji wpłat i wypłat saldo może przybierać wartość: dodatnią (nadwyżka środków), ujemną (niedobór) lub zero (równowaga wpływów i wypływów).

Na saldo oddziałują wszelkie operacje związane z danym rachunkiem: wpłaty, wypłaty, przelewy, zakupy kartą, prowizje bankowe, przychody i koszty (w przypadku kont księgowych).

Aby kontrolować saldo należy monitorować historię operacji na koncie i wyciągi bankowe, dokonywać okresowych podsumowań obrotów lub korzystać z narzędzi analitycznych w bankowości internetowej.

Aby zwiększyć saldo, należy dążyć do maksymalizacji wpływów na konto i racjonalizacji wydatków. Skuteczne mogą być również negocjacje warunków umów kredytowych czy optymalizacja kosztów prowadzenia rachunku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Citi Handlowy: jak skontaktować się z infolinią?
BankiCiti Handlowy: jak skontaktować się z infolinią?

Potrzebujesz skontaktować się z infolinią Citi Handlowy? Przeczytaj o dedykowanych numerach i godzinach działania infolinii citi handlowy dla klientów indywidualnych i firmowych. Dowiedz się, kto może dzwonić i jak skorzystać z alternatywnych metod kontaktu.

Moneyback w mBanku: zasady funkcjonowania promocji
BankiMoneyback w mBanku: zasady funkcjonowania promocji

Skorzystaj z programu MBank Moneyback - Jak Działa Promocja? I zyskaj do 20% zwrotu za zakupy w popularnych kategoriach jak żywność, paliwo czy restauracje. Sprawdź zasady działania akcji i zdobądź nawet 8400 zł oszczędności rocznie