Wypowiedzenie umowy Multimedia - Wzór online, Poradnik Multimedia

Wypowiedzenie umowy Multimedia - Wzór online, Poradnik Multimedia
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak14.11.2023 | 6 min.

Multimedia wypowiedzenie umowy online, Wzór wypowiedzenia umowy Multimedia. Umowa z Multimedią wiąże się zazwyczaj z długim okresem wypowiedzenia i wysokimi karami za jej zerwanie. Dlatego zanim zdecydujemy się ją wypowiedzieć, warto dokładnie przeanalizować wszystkie zapisy oraz mieć gotowy wzór wypowiedzenia. W tym poradniku dowiesz się jak poprawnie i bezpiecznie wypowiedzieć umowę z Multimedią krok po kroku.

Kluczowe wnioski:

 • Należy sprawdzić dokładnie zapisy umowy, aby poznać okres wypowiedzenia.
 • Wypowiedzenie umowy Multimedia najlepiej wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • Trzeba mieć na uwadze ewentualne kary umowne za wcześniejsze zerwanie umowy.
 • Warto skorzystać z gotowego wzoru wypowiedzenia, aby uniknąć błędów.
 • Po wypowiedzeniu umowy należy uregulować wszystkie płatności i zwrócić sprzęt operatora.

Jak napisać wypowiedzenie umowy Multimedia?

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę z Multimedią, należy napisać wypowiedzenie zgodnie z konkretnymi wytycznymi. Przede wszystkim wypowiedzenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziemy mieli dowód, że operator je otrzymał.

W treści wypowiedzenia Multimedia trzeba podać swoje dane - imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer umowy, którą wypowiadamy. Należy również wskazać, od kiedy umowa zostaje wypowiedziana, czyli datę rozwiązania umowy po zakończeniu okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie powinno być podpisane przez osobę, która zawarła umowę z operatorem lub przez pełnomocnika. Warto sprawdzić dokładnie zapisy swojej umowy, aby upewnić się, jakie dane są wymagane w wypowiedzeniu.

Wzór wypowiedzenia umowy Multimedia

Aby ułatwić napisanie wypowiedzenia i zminimalizować ryzyko pomyłki, można skorzystać z gotowego wzoru, który należy jedynie uzupełnić swoimi danymi. Poniżej prezentujemy przykładowy wzór wypowiedzenia umowy z Multimedią:

Miejscowość, data Imię i nazwisko abonenta Adres zamieszkania
WYPOWIEDZENIE UMOWY NR XXXX
Niniejszym wypowiadam umowę nr XXXX zawartą w dniu DD.MM.RRRR pomiędzy mną a Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowę wypowiadam z zachowaniem X-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w związku z czym ulega ona rozwiązaniu z dniem DD.MM.RRRR.
Z poważaniem, Imię i nazwisko abonenta Podpis

Korzystając z takiego wzoru wystarczy jedynie wprowadzić w odpowiednie miejsca swoje dane osobowe, numer umowy oraz ustalić datę jej rozwiązania po okresie wypowiedzenia wskazanym w umowie.

Wzór wypowiedzenia umowy z Multimedia - krok po kroku

W jakich miastach można rozwiązać umowę z Multimedia Polska? - PanWybierak.pl

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę z Multimedią, warto wykonać kolejne kroki:

 1. Sprawdź umowę i ustal długość okresu wypowiedzenia (zwykle 2 lub 3 miesiące).
 2. Określ datę, do kiedy umowa będzie obowiązywać po okresie wypowiedzenia.
 3. Napisz wypowiedzenie korzystając z wzoru - uzupełnij swoje dane.
 4. Wydrukuj i podpisz wypowiedzenie.
 5. Wyślij listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Multimedii.
 6. Zachowaj dowód nadania i potwierdzenie odbioru na wypadek sporu.
 7. Jeśli to możliwe, wyślij skan wypowiedzenia mailem, aby operator mógł je wcześniej odnotować.

Dokładne wykonanie tych kroków zapewni skuteczne i bezpieczne rozwiązanie umowy. Warto też pamiętać o uregulowaniu wszystkich zaległych płatności i zwrocie sprzętu operatora zgodnie z warunkami umowy.

Czytaj więcej: Najlepsze konto bankowe 2023 - porównanie, rankingi i opinie

Dlaczego warto wypowiedzieć umowę z Multimedią?

Istnieje kilka powodów, dla których klienci mogą rozważać wypowiedzenie umowy z Multimedią:

 • Wypowiedzenie umowy pozwala skorzystać z lepszej lub tańszej oferty innego operatora.
 • Klient jest niezadowolony z jakości usług Multimedii np. z powodu częstych awarii lub wolnego internetu.
 • Obecna umowa wiąże się z wysokimi kosztami, które chce się ograniczyć.
 • Abonent przeprowadza się do miejsca, gdzie Multimedia nie świadczy swoich usług.
 • Osoba nie korzysta już z usług i chce zrezygnować z abonamentu.

Multimedia ma szeroką ofertę, jednak czasem bardziej opłaca się skorzystać z usług mniejszego, lokalnego operatora. Wypowiedzenie umowy to najlepszy sposób na skorzystanie z lepszych warunków bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Porównanie ofert konkurencji

Aby sprawdzić, czy zmiana operatora na innego się opłaca, warto porównać oferty konkurencji w danej lokalizacji. Nowy provider może zaoferować szybszy internet, więcej kanałów TV lub niższe abonamenty.

Dobrze przeanalizować opinie na temat lokalnych operatorów, aby wybrać takiego, który zapewni wysoką jakość świadczonych usług. Porównanie ofert pozwoli podjąć świadomą decyzję o ewentualnym wypowiedzeniu umowy Multimedia.

Okres wypowiedzenia umowy z Multimedia - ile wynosi?

Długość okresu wypowiedzenia umowy z Multimedią zależy od jej rodzaju. Standardowo dla umów na czas nieokreślony wynosi on 2 pełne miesiące kalendarzowe.

Natomiast w przypadku umów terminowych okres wypowiedzenia jest zwykle dłuższy i wynosi 3 miesiące. Warto jednak sprawdzić dokładne zapisy swojej umowy, gdzie powinien być określony konkretny okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia zaczyna biec od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Multimedia otrzymała pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem ostatniego pełnego miesiąca świadczenia usług w ramach wypowiedzenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

W standardowych umowach z Multimedią nie ma możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia. Nie można wypowiedzieć umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zgody operatora.

Jedyna opcja to podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron z krótszym okresem wypowiedzenia. Wymaga to jednak zgody Multimedii. Dlatego standardowo obowiązuje okres wypowiedzenia zgodny z umową.

Jak wysłać wypowiedzenie umowy do Multimedii?

Klienci Multimedia Polska odzyskają abonament za dwa miesiące

Aby prawidłowo wysłać wypowiedzenie umowy do Multimedii, należy:

 1. Sporządzić wypowiedzenie w formie pisemnej, korzystając z wzoru i uzupełniając swoje dane.
 2. Wydrukować wypowiedzenie i własnoręcznie podpisać.
 3. Wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Multimedii.

Taka forma wysyłki zapewni nam dowód nadania i potwierdzenie doręczenia wypowiedzenia. Można dodatkowo przesłać skan wypowiedzenia mailem do Biura Obsługi Klienta Multimedii.

Inne formy wysyłki wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy Multimedia można także:

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta operatora (pisemnie lub ustnie do protokołu),
 • przesłać faksem na nr Biura Obsługi Klienta.

Jednak list polecony jest najbezpieczniejszą formą, gwarantującą posiadanie dowodu wysłania i potwierdzenia doręczenia wypowiedzenia.

Kary za zerwanie umowy z Multimedią przed czasem

Zerwanie umowy z Multimedią przed minimalnym okresem obowiązywania wiąże się z koniecznością zapłaty wysokich kar umownych.

Wysokość kar jest określona w umowie i zależy od rodzaju usług. Przy umowie na internet, TV i telefon karę nalicza się osobno dla każdej usługi. Kara może wynosić nawet kilkaset złotych za każdą usługę.

Kara umowna jest naliczana, jeśli umowa zostanie zerwana lub wypowiedziana przed upływem minimalnego okresu obowiązywania - zwykle 24 miesięcy. Im dłuższy czas do końca umowy, tym wyższe kary.

Dlatego lepiej poczekać do końca minimalnego okresu i dopiero wtedy skutecznie wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pozwoli to uniknąć dodatkowych opłat karnych i bezpiecznie zmienić operatora.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy z firmą Multimedia to proces, który wymaga dokładnego zapoznania się z warunkami konkretnej umowy i postępowania zgodnie z jej zapisami. Najlepiej skorzystać z gotowego wzoru wypowiedzenia, aby uniknąć błędów formalnych.

Należy pamiętać, że standardowo obowiązuje 2-3 miesięczny okres wypowiedzenia, którego nie można skrócić bez zgody operatora. Wypowiedzenie trzeba wysłać w formie pisemnej listem poleconym, aby mieć dowód jego nadania i doręczenia.

Zerwanie umowy przed minimalnym okresem wiąże się z koniecznością zapłaty wysokich kar umownych. Dlatego lepiej spokojnie poczekać do końca umowy i dopiero wtedy ją wypowiedzieć zgodnie z zasadami.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pomogą Ci bezpiecznie wypowiedzieć niewygodną umowę z Multimedią i skorzystać z lepszej oferty konkurencji. Powodzenia!

Najczęściej zadawane pytania

Okres wypowiedzenia umowy Multimedia należy sprawdzić w treści swojej umowy. Zwykle dla umów na czas nieokreślony wynosi on 2 miesiące, a dla umów terminowych - 3 miesiące. Dokładny okres wypowiedzenia powinien być wskazany w zapisach umowy.

Okres wypowiedzenia zaczyna biec od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Multimedia otrzymała pisemne wypowiedzenie umowy od abonenta.

Standardowo nie ma możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia umowy Multimedia. Jedynie za zgodą operatora można podpisać porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z krótszym okresem wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy Multimedia należy wysłać listem poleconym na adres siedziby operatora. Można też złożyć je osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Kara za zerwanie umowy przed minimalnym okresem wynosi zwykle kilkaset złotych za każdą z usług. Dokładne kwoty są określone w zapisach konkretnej umowy. Dlatego lepiej poczekać do końca umowy i wypowiedzieć ją zgodnie z okresem wypowiedzenia.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
 2. Bank Światowy odmawia interwencji w kontrowersje dotyczące prezesa NBP
 3. Jak wykonać przelew w PKO BP? Szybko i bezpiecznie przez internet i aplikację.
 4. Czy Polska ponownie skradnie serce inwestorów? Pozytywne sygnały z rynku finansowego.
 5. Jak zamknąć konto bankowe przez internet? Poradnik krok po kroku
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły