Umowy

Wypowiedzenie umowy OC - wzory dokumentów i porady prawne

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk06.11.20234 min.
Wypowiedzenie umowy OC - wzory dokumentów i porady prawne

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Mimo to zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy lub musimy wypowiedzieć taką umowę przed upływem okresu, na jaki została zawarta. W jaki sposób prawidłowo wypowiedzieć umowę OC i jakie są tego konsekwencje? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Jak wypowiedzieć umowę OC?

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę OC, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Wysłać wypowiedzenie listem poleconym na adres siedziby ubezpieczyciela.
 • Złożyć wypowiedzenie osobiście w siedzibie ubezpieczyciela i uzyskać pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu.

Najważniejsze elementy, jakie powinno zawierać wypowiedzenie, to:

 • Dane ubezpieczającego i ubezpieczyciela
 • Numer i data zawarcia umowy ubezpieczenia
 • Jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
 • Data, od kiedy wypowiedzenie ma obowiązywać
 • Podpis osoby wypowiadającej umowę

Wzór wypowiedzenia umowy OC - krok po kroku

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór pisma wypowiedzenia umowy OC krok po kroku:

 1. Wpisujemy nasze dane jako osoby ubezpieczającej: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 2. Wpisujemy pełną nazwę i adres siedziby ubezpieczyciela, do którego kierujemy wypowiedzenie.
 3. Podajemy numer naszej aktualnej polisy OC oraz datę jej zawarcia.
 4. Zamieszczamy oświadczenie, że wypowiadamy umowę ubezpieczenia OC.
 5. Określamy datę, od kiedy wypowiedzenie ma obowiązywać.
 6. Składamy czytelny podpis pod wypowiedzeniem.

Taki wzór wypowiedzenia spełnia wszystkie niezbędne wymagania formalne. Można go bez obaw wykorzystać przy wypowiadaniu umowy OC.


Czytaj więcej: Jak online wypowiedzieć umowę z Vectrą? Poradnik 2023

Czy można wypowiedzieć umowę OC przed upływem roku?

Wypowiedzenie umowy OC - wzory dokumentów i porady prawne

Zasadniczo umowa OC komunikacyjnego zawierana jest na okres 12 miesięcy. Jednak w pewnych sytuacjach możliwe jest jej wypowiedzenie jeszcze przed upływem roku od zawarcia polisy, np. gdy:

 • Sprzedaliśmy auto i zrezygnowaliśmy z posiadania pojazdu.
 • Zaistniały ważne powody osobiste, np. wyjazd za granicę na stałe.
 • Ubezpieczyciel istotnie podniósł składkę w kolejnym okresie ubezpieczenia.

Warta odnotowania jest kwestia okresu wypowiedzenia. Otóż wypowiedzenie umowy OC zawsze obowiązuje dopiero po upływie miesiąca od złożenia oświadczenia w tej sprawie.

Jakie są konsekwencje zerwania umowy OC przed czasem?

Decydując się na wypowiedzenie umowy OC przed końcem okresu 12 miesięcy, musimy liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Ubezpieczyciel może żądać od nas:

 • Zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Opłaty dodatkowej za wcześniejsze rozwiązanie umowy, jeśli taka opłata została przewidziana w OWU.

Ponadto przed ponownym ubezpieczeniem OC będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę za przerwę w ochronie ubezpieczeniowej. Dlatego lepiej dobrze przemyśleć decyzję o zerwaniu umowy OC.

Ile wynosi okres wypowiedzenia polisy OC?

Niezależnie od powodu wypowiedzenie umowy OC zawsze obejmuje pełny miesięczny okres wypowiedzenia. Oznacza to, że po złożeniu wypowiedzenia polisa OC obowiązuje jeszcze przez pełny miesiąc, a dopiero po jego upływie wygasa.

Przykład:

 • Wypowiedzenie złożone 15 kwietnia -> umowa OC obowiązuje do 15 maja.
 • Wypowiedzenie złożone 28 lutego -> umowa OC obowiązuje do 31 marca.

Dzięki temu mamy gwarancję pełnej ochrony ubezpieczeniowej w okresie wypowiedzenia.

Gdzie wysłać wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie umowy OC należy skierować bezpośrednio do ubezpieczyciela, z którym mamy zawartą aktualną umowę. Można je wysłać listem poleconym na adres siedziby danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub złożyć osobiście w jego placówce.

Warto sprawdzić dokładny adres, na jaki powinniśmy skierować wypowiedzenie, np. na stronie internetowej ubezpieczyciela lub w polisie. Pozwoli to uniknąć problemów i opóźnień z jego doręczeniem.

Wypowiedzenie OC przez ubezpieczyciela - kiedy jest możliwe?

Wypowiedzenie umowy OC - wzory dokumentów i porady prawne

Co do zasady, to ubezpieczający decyduje o wypowiedzeniu umowy OC. Jednak w pewnych okolicznościach także ubezpieczyciel może ją wypowiedzieć, np. gdy:

 • Ubezpieczający zataił informacje mające wpływ na ocenę ryzyka.
 • Miała miejsce szkoda z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
 • Ubezpieczający nie opłacił kolejnej raty składki mimo wezwania.

Ubezpieczyciel musi poinformować nas o wypowiedzeniu w formie pisemnej. Ma też prawo żądać zwrotu kosztów manipulacyjnych związanych z wypowiedzeniem umowy.

Wzór pisma wypowiedzenia umowy OC komunikacyjnego

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór pisma, który można wykorzystać przy wypowiadaniu umowy OC na auto:

WZÓR

_________________________
(miejscowość i data)

Ubezpieczyciel XYZ S.A.
ul. Przykładowa 55
00-000 Miasto

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC

Ja, Jan Kowalski, zamieszkały: Warszawa, ul. Przykładowa 1, legitymujący się dowodem osobistym numer: ABC 123456, niniejszym wypowiadam umowę ubezpieczenia OC numer: 555666777 zawartą z Państwa towarzystwem w dniu 01.01.2022 r., z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie niniejszej umowy OC ma skutek prawny od dnia 01.06.2023 r.

Z poważaniem
_________________
(czytelny podpis)

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe zarówno przez ubezpieczającego, jak i ubezpieczyciela. Kluczowe jest zachowanie miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz forma pisemna. Warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację przed podjęciem decyzji o zerwaniu umowy OC, aby uniknąć dodatkowych kosztów i opłat. Przygotowanie profesjonalnego wypowiedzenia to podstawa powodzenia całego procesu.

Najczęstsze pytania

Tak, w przypadku sprzedaży pojazdu można wypowiedzieć dotychczasową umowę OC. Należy jednak pamiętać o formalnym wypowiedzeniu polisy na piśmie.

Okres wypowiedzenia umowy OC wynosi zawsze pełny miesiąc. Np. jeśli wypowiemy umowę 15 kwietnia, to wygaśnie ona dopiero 15 maja.

Można, ale w takim przypadku konieczne będzie opłacenie dodatkowej składki za przerwę w ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę OC np. gdy nie opłacimy kolejnej raty składki, zataimy informacje przy zawieraniu polisy lub będziemy odpowiedzialni za szkodę z winy umyślnej.

Wzór wypowiedzenia OC zamieściliśmy w treści artykułu. Można go dostosować do własnych danych i wykorzystać przy wypowiadaniu umowy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły