News

Zasady wypłaty zasiłku chorobowego w 2022 roku.

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk18.02.20245 min.
Zasady wypłaty zasiłku chorobowego w 2022 roku.

Zasiłek chorobowy przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby. W 2022 roku obowiązują jednak pewne zasady dotyczące tego, kiedy i w jakiej wysokości zasiłek chorobowy jest wypłacany. W tym artykule wyjaśnimy, kto może liczyć na zasiłek chorobowy, jak długo może być on pobierany oraz jak oblicza się jego wysokość. Przybliżymy również różnice między zasiłkiem a wynagrodzeniem chorobowym. Zapraszamy do lektury, aby poznać aktualne przepisy i wiedzieć, jakie świadczenia Ci przysługują na zwolnieniu lekarskim.

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje każdej osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym i uzyskała zwolnienie lekarskie L4 z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba spełnić następujące warunki:

 • być objętym ubezpieczeniem chorobowym (np. jako pracownik, zleceniobiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą),
 • uzyskać zwolnienie lekarskie L4 od lekarza z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy lub ZUS,
 • choroba uniemożliwia wykonywanie dotychczasowej pracy przez okres co najmniej 30 dni.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeśli np. jesteśmy na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym lub przebywamy w areszcie. Nie otrzymamy go także, jeśli podczas choroby wykonujemy pracę zarobkową.

Karencja w wypłacie zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy nie jest wypłacany od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Obowiązuje tutaj karencja:

 • 33 dni karencji dla osób do ukończenia 50. roku życia,
 • 14 dni karencji dla osób, które ukończyły 50 lat.

Karencja nie obowiązuje m.in. w przypadku ciąży, gruźlicy czy wypadku w drodze do pracy. Wtedy zasiłek chorobowy wypłacany jest od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

Długość wypłacania zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy wypłacany jest maksymalnie przez 182 dni. Limit ten dotyczy okresu zasiłkowego, czyli okresu dwóch kolejnych lat kalendarzowych.

Jednak w przypadku ciąży oraz gruźlicy zasiłek chorobowy może być wypłacany nawet przez 270 dni w okresie zasiłkowym. Nie ma tu ograniczeń związanych z wiekiem ubezpieczonego.

Ważne jest, aby przerwy między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi w okresie zasiłkowym nie przekroczyły 60 dni. W przeciwnym razie limit 182 dni liczy się od nowa.

Przedłużenie zasiłku chorobowego

W wyjątkowych sytuacjach zasiłek chorobowy może być przedłużony o kolejne 91 dni, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi taką konieczność. Następnie możliwe jest jeszcze jedno przedłużenie o dalsze 91 dni.

Tym samym łączny okres pobierania zasiłku chorobowego może wynieść maksymalnie 365 dni w okresie zasiłkowym.

Czytaj więcej: Kryzys w Europie: Strach podbija ceny, nadchodzi gorsze.

Wysokość zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru. Podstawą tą jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy.

Od tej kwoty odejmuje się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego. Następnie oblicza się 80% tej kwoty.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany tylko za dni objęte zwolnieniem lekarskim, czyli przysługuje "za dni choroby".

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wysokość dziennego zasiłku chorobowego w 2022 roku wynosi 44,42 zł.

Zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe

Zasady wypłaty zasiłku chorobowego w 2022 roku.

Nie należy mylić zasiłku chorobowego z wynagrodzeniem chorobowym. Są to dwa różne świadczenia przysługujące na zwolnieniu lekarskim.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca ze swoich środków. Dotyczy to pierwszych 33 dni zwolnienia dla osób poniżej 50 lat i 14 dni dla osób po 50. roku życia.

Dopiero gdy minie ten okres, ZUS zaczyna wypłacać zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy są sobie równe (80% podstawy wymiaru).

Zasiłek chorobowy dla osób na umowach cywilnoprawnych

Zasiłek chorobowy przysługuje także osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia, jeśli opłacają składkę chorobową.

Jednak w ich przypadku nie obowiązuje 33- lub 14-dniowa karencja. Otrzymują zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorców

Zleceniobiorcy otrzymują zasiłek chorobowy na takich samych zasadach, jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Muszą jednak udowodnić, że w miesiącu poprzedzającym zwolnienie lekarskie podlegali ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek chorobowy a emerytura lub renta

Emeryci i renciści również mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy, jeśli nadal podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, np. z tytułu umowy zlecenia.

Jednak zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeśli emeryt lub rencista pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. Wtedy otrzymuje on świadczenie pieniężne odpowiednio wyższe niż emerytura czy renta.

Podsumowując, zasiłek chorobowy to ważne świadczenie przysługujące osobom ubezpieczonym, które ze względu na chorobę nie mogą pracować. Warto znać zasady jego przyznawania i wypłacania, aby móc korzystać z przysługujących nam uprawnień.

Podsumowanie

W artykule omówione zostały najważniejsze zasady dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego w 2022 roku. Dowiedzieliśmy się, że aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba m.in. posiadać aktualne zwolnienie lekarskie L4 i podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Wyjaśniono także, jak długo można pobierać zasiłek (maksymalnie 182 dni, a w przypadku ciąży - 270 dni) oraz jak oblicza się jego wysokość (80% podstawy wymiaru). Przedstawiono również różnice między zasiłkiem a wynagrodzeniem chorobowym wypłacanym przez pracodawcę.

Podsumowując, warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi zasiłku chorobowego, aby wiedzieć, kiedy i w jakiej kwocie nam przysługuje to świadczenie na zwolnieniu lekarskim. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i ułatwi dochodzenie przysługujących nam praw.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. W środę posłanka zastąpi Mariusza Kamińskiego. Jego ślubowanie w Sejmie.
 2. Prezydent podpisał ważne ustawy nowego rządu w piątek wieczór
 3. Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie
 4. Pośredniczka oszukała klienta, komornik bezradny. Pomagające całe rodziny
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły