News

ZUS oferuje nową możliwość: Jeden dodatek może znacząco podnieść twoje świadczenie!

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska02.12.20236 min.
ZUS oferuje nową możliwość: Jeden dodatek może znacząco podnieść twoje świadczenie!

Dodatek dla sierot zupełnych to niewielu znana forma wsparcia oferowana przez ZUS, która może znacząco zwiększyć wysokość emerytury lub renty. Jak się okazuje, jest to bardzo prosty sposób na podniesienie comiesięcznego świadczenia nawet o kilkaset złotych. Wystarczy spełnić kilka warunków formalnych. Poznaj zasady przyznawania i wypłacania dodatku dla sierot zupełnych i sprawdź, czy możesz z niego skorzystać.

Kluczowe wnioski:
 • Dodatek dla sierot zupełnych przysługuje osobom pobierającym rentę lub emeryturę rodzinną po zmarłych rodzicach.
 • W 2023 roku dodatek dla sierot zupełnych wynosi 553,30 zł miesięcznie.
 • Dodatek przyznawany jest na wniosek, a ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie.
 • Prawo do dodatku wygasa z końcem prawa do renty rodzinnej, czyli maksymalnie w wieku 25 lat.
 • Dodatek podlega corocznej waloryzacji i jest zwolniony z podatku dochodowego.

Jeden dodatek podniesie emeryturę

Dodatek dla sierot zupełnych to niewielu znana forma wsparcia finansowego oferowana przez ZUS, która może znacząco podnieść wysokość emerytury lub renty rodzinnej. Jak się okazuje, jest to bardzo prosty sposób na zwiększenie comiesięcznego świadczenia nawet o kilkaset złotych. Wystarczy spełnić kilka warunków formalnych.

Dodatek przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Jest on przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy przepisów ustawy z 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Co istotne, dodatek ten podlega corocznej waloryzacji i jest zwolniony z podatku dochodowego, co sprawia, że realna kwota, którą otrzymujemy, jest wyższa niż jego nominalna wartość.

Wysokość dodatku w 2023 roku

W 2023 roku dodatek dla sierot zupełnych wynosi 553,30 zł miesięcznie. Jest on waloryzowany co roku 1 marca, na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.

Oznacza to, że dodatek z roku na rok rośnie, chroniąc beneficjentów przed skutkami inflacji. Przy założeniu, że osoba uprawniona otrzymuje dodatek przez 10 lat, łączna kwota wsparcia sięga nawet 70 tysięcy złotych.

Kto może otrzymać dodatek dla sierot zupełnych

Dodatek dla sierot zupełnych przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy zmarli oboje rodzice, jak i gdy zmarła matka, a ojciec jest nieznany lub nie było go w życiu dziecka od urodzenia.

Jedynymi warunkami otrzymania dodatku są:

 • status sieroty zupełnej (brak obojga rodziców) lub półsieroty z nieznanym ojcem
 • prawo do pobierania renty rodzinnej po zmarłych rodzicach

Nie ma znaczenia wiek osoby uprawnionej do dodatku - może to być również dziecko niepełnoletnie. Jednocześnie jednak prawo do dodatku, podobnie jak do renty rodzinnej, wygasa po ukończeniu 16 lat, a w przypadku kontynuowania nauki – 25 lat.

Czytaj więcej: Szef NATO zaskakuje oświadczeniem na temat Ukrainy i Sojuszu

Jak złożyć wniosek o dodatek dla sierot zupełnych w ZUS

Aby ubiegać się o wypłatę dodatku dla sierot zupełnych, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wymagane dokumenty to między innymi:

wniosek o dodatek (druk ERRD) dokumenty potwierdzające datę zgonu rodziców
akt urodzenia z adnotacją o nieznanym ojcu dokumenty potwierdzające pobieranie renty rodzinnej

Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną. Po złożeniu wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na jego rozpatrzenie i wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku.

Jak długo ZUS rozpatruje wniosek o dodatek dla sierot zupełnych

ZUS oferuje nową możliwość: Jeden dodatek może znacząco podnieść twoje świadczenie!

ZUS gwarantuje, że wnioski o przyznanie dodatku dla sierot zupełnych są rozpatrywane w ciągu 30 dni od ich złożenia. W tym czasie sprawdzana jest kompletność dokumentów oraz spełnienie kryteriów formalnych uprawniających do świadczenia.

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku przesyłana jest pocztą tradycyjną. W przypadku decyzji negatywnej, osoba wnioskująca ma prawo złożenia odwołania w ciągu 30 dni.

Odwołanie od decyzji należy złożyć pisemnie lub ustnie w jednostce ZUS, która wydała decyzję odmowną. W przeciwnym razie decyzja staje się prawomocna, co oznacza utratę możliwości walki o dodatek.

Podsumowując, ZUS gwarantuje szybką, bo 30-dniową ścieżkę rozpatrywania wniosków o dodatek dla sierot zupełnych. Jednocześnie osoby, którym odmówiono przyznania dodatku, mają prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu kolejnego miesiąca.

Podsumowanie

W artykule przedstawiłem szczegółowo zasady funkcjonowania dodatku dla sierot zupełnych oferowanego przez ZUS. Dowiedziałem się, że jest to forma wsparcia finansowego dla osób pobierających rentę rodzinną, która może zwiększyć miesięczne świadczenie nawet o 550 zł. Poznałem kryteria przyznania dodatku, obowiązujące procedury składania wniosków do ZUS oraz gwarantowany czas rozpatrywania spraw dotyczących dodatku dla sierot zupełnych.

Przedstawiłem aktualną w 2023 roku wysokość dodatku dla sierot zupełnych, która wynosi 553,30 zł miesięcznie. Dowiedziałem się, że dodatek ten podlega corocznej waloryzacji, dzięki czemu jego realna wartość jest chroniona przed inflacją. Poznałem również dokładne warunki, jakie trzeba spełnić, by otrzymać dodatek – przede wszystkim posiadanie statusu sieroty zupełnej i pobieranie renty rodzinnej.

Szczegółowo omówiłem niezbędne kroki do złożenia wniosku o dodatek dla sierot zupełnych w ZUS – jakie dokumenty trzeba przygotować i gdzie zanieść komplet pism. Dowiedziałem się, że ZUS deklaruje rozpatrzenie wniosku w ciągu 30 dni, a w razie odmownej decyzji przysługuje miesięczny termin na złożenie odwołania. Dzięki temu każdy zainteresowany dodatkiem może ubiegać się o niego w sposób świadomy i skuteczny.

Podsumowując, artykuł dostarczył mi rzetelnej, kompleksowej wiedzy na temat dodatku dla sierot zupełnych. Wiem już, kto i na jakich warunkach może go otrzymać, w jakiej wysokości jest wypłacany, jak skutecznie starać się o jego przyznanie oraz jakie są dalsze procedury w przypadku odmowy ze strony ZUS. Dzięki temu czuję się w pełni przygotowany do podjęcia kroków w celu zdobycia dodatkowego comiesięcznego wsparcia finansowego od państwa.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły