News

Zwolnienie z opłaty RTV: Poczta Polska ujawnia, jak uzyskać

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska16.01.20247 min.
Zwolnienie z opłaty RTV: Poczta Polska ujawnia, jak uzyskać

Abonament RTV to obowiązkowa opłata dla posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Jednak nie każdy musi ją uiszczać. Poczta Polska, która pobiera abonament w imieniu KRRiT, określa szerokie grono zwolnionych z tej daniny. Wystarczy spełniać odpowiednie kryteria i złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami. W artykule wyjaśniamy, kto może ubiegać się o zwolnienie z opłaty RTV oraz jakie kroki należy podjąć, by je uzyskać.

Kiedy można ubiegać się o zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

Zwolnienie z opłaty abonamentu RTV przysługuje określonym grupom osób, które spełniają kryteria wiekowe, zdrowotne lub zawodowe. Możliwość ubiegania się o zwolnienie pojawia się w momencie, gdy dana osoba zaczyna kwalifikować się do jednej z tych grup.

Przykładowo, zwolnienie przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat. W związku z tym o zwolnienie można ubiegać się po osiągnięciu tego wieku. Podobna zasada dotyczy emerytów, osób z I grupą inwalidzką czy weteranów posiadających status inwalidy wojennego lub wojskowego.

Automatyczne i na wniosek

W niektórych przypadkach zwolnienie z opłaty RTV następuje automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Dotyczy to osób po 75. roku życia. Wystarczy, że taka osoba ma ukończone 75 lat, aby przestać płacić abonament.

Z kolei osoby z pozostałych grup uprawnionych do zwolnienia (np. emeryci, renciści, bezrobotni) muszą złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia. Mogą to zrobić od razu po znalezieniu się w danej grupie, czyli np. zaraz po przyznaniu renty czy zarejestrowaniu się jako bezrobotny.

Komu przysługuje zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

Ustawodawca określił szerokie grono osób zwolnionych z opłacania abonamentu RTV. Zalicza się do niego:

 • osoby po 75. roku życia
 • osoby po 60. roku życia pobierające emeryturę miesięcznie nieprzekraczającą kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej
 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne
 • weterani posiadający status inwalida wojennego lub wojskowego

Ponadto o zwolnienie mogą starać się osoby pobierające niektóre świadczenia socjalne jak zasiłek przedemerytalny. Pełną listę kategorii zwolnionych określa ustawa o radiofonii i telewizji.

Jakie dokładnie kryteria trzeba spełniać?

Aby otrzymać zwolnienie, osoby z poszczególnych grup muszą spełniać dodatkowe warunki. Przykładowo emeryci i renciści zostają zwolnieni, jeśli ich świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Z kolei inwalidzi wojenni i wojskowi muszą posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich status.

Co istotne, samo znalezienie się w danej grupie nie oznacza automatycznego zwolnienia. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku i dokumentów na poczcie, za wyjątkiem seniorów po 75. roku życia.

Czytaj więcej: Mastalerek: Prezydent bardziej przejęty panami niż ktokolwiek inny

Jakie są warunki zwolnienia z opłaty abonamentu RTV?

Aby otrzymać zwolnienie z opłaty abonamentu RTV, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki:

 1. Znajdować się w gronie osób uprawnionych do zwolnienia, czyli np. mieć ukończone 75 lat lub pobierać rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
 2. Złożyć wniosek o zwolnienie wraz z odpowiednimi dokumentami we wskazanej placówce Poczty Polskiej. Jedynie seniorzy po 75. roku życia są zwolnieni automatycznie, bez składania wniosków.
Grupa osób uprawnionych do zwolnienia Dodatkowe warunki, jakie trzeba spełnić
Osoby po 75. roku życia Brak dodatkowych warunków, zwolnienie automatyczne
Emeryci i renciści Świadczenie poniżej 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
Inwalidzi wojenni i wojskowi Posiadanie dokumentu potwierdzającego status

Zwolnienie dotyczy wyłącznie opłat bieżących i przyszłych. Nie zwalnia ono natomiast z konieczności uregulowania zaległości w opłatach, które powstały przed uzyskaniem zwolnienia.

Co zrobić, aby uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

Zwolnienie z opłaty RTV: Poczta Polska ujawnia, jak uzyskać

Aby uzyskać zwolnienie z opłat RTV, należy:

 1. Sprawdzić, czy kwalifikujemy się do jednej z grup zwolnionych z opłat, np. mamy ukończone 75 lat lub status bezrobotnego.
 2. Zgromadzić odpowiednie dokumenty potwierdzające nasze uprawnienia, czyli np. zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy lub decyzję ZUS o wysokości emerytury.
 3. Udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć tam wypełniony wniosek o zwolnienie z opłat RTV wraz z dokumentami.
 4. Poczekać na decyzję Poczty Polskiej w sprawie zwolnienia. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przestajemy płacić abonament od następnego okresu rozliczeniowego.

W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, wystarczy złożenie samego wniosku, bez żadnych dodatkowych dokumentów.

Zwolnienie z opłat abonamentowych nie działa wstecz. Dotyczy ono wyłącznie bieżących i przyszłych należności. Nie anuluje natomiast zaległych opłat sprzed momentu uzyskania decyzji o zwolnieniu.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w Poczcie Polskiej, aby otrzymać zwolnienie z opłaty RTV?

Aby otrzymać zwolnienie z opłaty abonamentu RTV, trzeba złożyć w Poczcie Polskiej następujące dokumenty:

 • Wniosek o zwolnienie z opłat RTV
 • Dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia:
  • Osoby 75+ - brak dodatkowych dokumentów
  • Emeryci i renciści - dokument określający wysokość świadczenia
  • Bezrobotni - zaświadczenie z urzędu pracy
  • Inwalidzi - orzeczenie komisji lekarskiej

Pamiętajmy, że samo znalezienie się w grupie uprawnionej (np. osiągnięcie 75. roku życia) nie powoduje automatycznego zwolnienia z opłat. Dopiero złożenie kompletu dokumentów daje podstawę do otrzymania decyzji o zwolnieniu.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

Wniosek o zwolnienie z opłaty abonamentu RTV można złożyć w placówce Poczty Polskiej. W tym celu należy:

 1. Pobrać i wypełnić formularz wniosku dostępny w urzędzie pocztowym lub do pobrania ze strony internetowej Poczty Polskiej.
 2. Dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające nasze uprawnienie do zwolnienia z opłat RTV.
 3. Zanieść komplet dokumentów do najbliższego urzędu pocztowego.
 4. Odczekać na decyzję Poczty Polskiej ws. wniosku o zwolnienie z opłat RTV. Powinna ona zostać wydana w ciągu 1 miesiąca od złożenia dokumentów.

Zwolnienie obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego po wydaniu pozytywnej decyzji. Oznacza to, że jeśli dostaniemy zwolnienie w połowie danego miesiąca, przestaniemy płacić abonament od kolejnego miesiąca.

Podsumowanie

W artykule dowiedzieliśmy się, kto może ubiegać się o zwolnienie z opłat abonamentu RTV. Okazuje się, że jest to szeroka grupa osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację materialną zostały objęte taką możliwością. Szczegółowo omówione zostały warunki, jakie trzeba spełnić, by otrzymać zwolnienie z opłat.

Kolejna istotna kwestia to procedura ubiegania się o zwolnienie. Wiemy już, że oprócz osób po 75. roku życia, pozostałe grupy muszą złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia. W artykule znajdziemy komplet informacji, jak wypełnić ten obowiązek.

Ponadto autor szczegółowo wyjaśnia, jak wygląda proces rozpatrywania wniosku o zwolnienie z opłat RTV i od kiedy zaczyna obowiązywać ewentualna pozytywna decyzja. Warto zapoznać się z całym materiałem, by wiedzieć jak ubiegać się o zwolnienie i jakich dokumentów w tym celu potrzebować.

Podsumowując, artykuł wyczerpująco omawia temat zwolnienia z abonamentu RTV. Zawiera wszystko, co trzeba wiedzieć, by skutecznie ubiegać się o takie zwolnienie mając ku temu odpowiednie podstawy i uprawnienia.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły