Tag ceny energii

Inflacja niższa niż prognozowano - opinia wiceprezesa NBP
News

Inflacja niższa niż prognozowano - opinia wiceprezesa NBP

Inflacja w Polsce w 2023 i 2024 roku może być niższa niż pierwotnie zakładano. Decydujące znaczenie będą miały czynniki fiskalno-regulacyjne, w tym zamrożenie cen energii oraz ewentualne obniżki stawek VAT. Mimo poprawy koniunktury, niska presja popytowa również będzie ograniczać wzrost cen.

28.12.2023