Umowy

Rezygnacja z umowy z Cyfrowym Polsatem - jak prawidłowo rozwiązać umowę?

Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak03.11.20234 min.
Rezygnacja z umowy z Cyfrowym Polsatem - jak prawidłowo rozwiązać umowę?

Rezygnacja z usług Cyfrowego Polsatu to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i znajomości warunków umowy. Wielu klientów zastanawia się, jak prawidłowo wypowiedzieć umowę z Polsatem, aby uniknąć dodatkowych opłat i konsekwencji związanych z zerwaniem umowy przed czasem.

Jak wypowiedzieć umowę z Cyfrowym Polsatem?

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę z Cyfrowym Polsatem, należy złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej - osobiście w salonie sprzedaży lub przesyłką poleconą. Wypowiedzenie powinno zawierać nasze dane osobowe, numer umowy lub numer dekodera oraz jednoznaczne sformułowanie woli rozwiązania umowy. Dodatkowo warto podać przyczynę rezygnacji, np. zbyt wysokie opłaty.

Umowę z Polsatem można wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego lub dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia - w zależności od treści konkretnej umowy. Dokładny termin powinniśmy sprawdzić w swoim egzemplarzu umowy lub regulaminie.

Wypowiedzenie umowy z Cyfrowym Polsatem można również przesłać mailem na adres [email protected], jednak wymaga to potwierdzenia odbioru maila. Dla pewności lepiej udać się osobiście do salonu lub wysłać wypowiedzenie listem poleconym.

Kiedy można rozwiązać umowę z Polsatem bez konsekwencji?

Z Cyfrowego Polsatu możemy zrezygnować bez dodatkowych konsekwencji finansowych jeśli:

 • Umowa zawarta jest na czas określony i dobiega końca jej obowiązywania. Wystarczy po prostu nie przedłużać umowy na kolejny okres.
 • Składamy wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub regulaminie.
 • Operator zmienia warunki umowy lub regulamin świadczenia usług - wtedy przysługuje nam prawo do wypowiedzenia umowy w ciągu miesiąca od poinformowania o zmianach.

Jeśli rezygnujemy z usług Polsatu przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy, operator może obciążyć nas dodatkowymi opłatami związanymi z przedterminowym rozwiązaniem umowy.


Czytaj więcej: Jak online wypowiedzieć umowę z Vectrą? Poradnik 2023

Jakie są konsekwencje zerwania umowy z Cyfrowym Polsatem?

Rezygnacja z Polsatu przed upływem minimalnego okresu trwania umowy na czas określony wiąże się z nałożeniem przez operatora dodatkowych opłat. Ich wysokość zależy od tego, na jak długo została zawarta umowa i ile czasu pozostało do jej zakończenia.

Przykładowo, przy 24 miesięcznej umowie, opłata za zerwanie umowy po roku może wynieść ok. 300-400 zł. Im bliżej końca umowy rezygnujemy, tym mniejsza opłata.

Oprócz jednorazowej opłaty, możemy również zostać zobowiązani do zwrotu ulg udzielonych przy zawieraniu umowy, np. na dekoder czy instalację.

Ile kosztuje rezygnacja z Cyfrowego Polsatu przed czasem?

Rezygnacja z umowy z Cyfrowym Polsatem - jak prawidłowo rozwiązać umowę?

Dokładne koszty zerwania umowy z Polsatem przed czasem powinniśmy sprawdzić w swojej umowie lub regulaminie świadczenia usług. Wysokość opłaty uzależniona jest od:

 • Okresu, na jaki została zawarta umowa (12, 24 miesiące)
 • Pozostałego czasu do końca umowy
 • Wysokości udzielonych rabatów i ulg przy zawieraniu umowy

Przykładowo, przy umowie na 24 miesiące, rezygnacja w połowie okresu obowiązywania umowy może wiązać się z opłatą rzędu 300-500 zł.

Jak zrezygnować z Polsatu przez telefon lub email?

Rezygnację z usług Cyfrowego Polsatu możemy zgłosić telefonicznie, dzwoniąc na infolinię pod numerem 801 08 08 08 lub (+48) 699 00 2222. Jednak takie ustne wypowiedzenie umowy wymaga potwierdzenia na piśmie.

Możliwe jest również złożenie wypowiedzenia mailem, na adres [email protected] . W tym przypadku operator w ciągu 14 dni powinien potwierdzić otrzymanie wypowiedzenia również mailem.

Dla pewności najlepiej osobiście złożyć wypowiedzenie w salonie sprzedaży lub wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Gdzie znajdę wzór wypowiedzenia umowy z Cyfrowym Polsatem?

Gotowy wzór wypowiedzenia umowy z Cyfrowym Polsatem znajdziemy na stronie operatora w sekcji "Do pobrania": www.cyfrowypolsat.pl/dokumenty.

Wypowiedzenie powinno zawierać:

 • Nasze dane osobowe
 • Numer umowy lub dekodera
 • Jednoznaczne sformułowanie woli rozwiązania umowy
 • Datę i podpis

Przed wysłaniem wypowiedzenia warto sprawdzić zapisy w umowie dotyczące okresu wypowiedzenia.

Jak rozwiązać umowę z Polsatem po promocji?

Rezygnacja z umowy z Cyfrowym Polsatem - jak prawidłowo rozwiązać umowę?

Jeśli podpisaliśmy umowę na czas określony wraz z rabatem np. na dekoder czy instalację, to po zakończeniu promocji umowa automatycznie przechodzi w umowę na czas nieokreślony.

Aby zrezygnować z usług Polsatu, musimy złożyć wypowiedzenie z zachowaniem miesięcznego lub dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w zależności co jest zapisane w umowie.

Wypowiadając umowę po okresie promocyjnym nie ponosimy dodatkowych kosztów, pod warunkiem zachowania ustalonego okresu wypowiedzenia.

Kiedy Polsat może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Operator ma prawo rozwiązać umowę abonencką ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

 • Klient opóźnia się z zapłatą choćby jednej opłaty przez co najmniej 14 dni od daty wymagalności świadczenia.
 • Abonent używa dekodera lub karty dostępowej poza miejscem zamieszkania.
 • Abonent korzysta z nieautoryzowanego dostępu do usług Polsatu (piractwo).
 • Abonent udostępnia usługi osobom trzecim poza lokalem lub za wynagrodzeniem.

Rozwiązanie umowy następuje po uprzednim wezwaniu abonenta do zaprzestania naruszeń lub upływie terminu wyznaczonego na ich zaniechanie.

Podsumowanie

Rezygnacja z usług Cyfrowego Polsatu w trakcie obowiązywania umowy na czas określony wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi opłatami za zerwanie umowy przed czasem. Wysokość opłat zależy od długości trwania umowy i pozostałego okresu do jej zakończenia.

Aby uniknąć kar, należy wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie lub regulaminie. Nie poniesiemy żadnych kosztów rezygnując z Polsatu po zakończeniu umowy terminowej lub przy umowie na czas nieokreślony.

Najczęstsze pytania

Cyfrowy Polsat ma 14 dni na pisemne potwierdzenie przyjęcia rezygnacji, np. listem poleconym lub mailem zwrotnym.

Tak, urządzenia udostępnione przez operatora należy zwrócić w ciągu 14 dni od rezygnacji. Odbiór sprzętu powinien zostać pisemnie potwierdzony.

Tak, w każdej chwili można ponownie podpisać umowę z Cyfrowym Polsatem, bez żadnych konsekwencji wcześniejszej rezygnacji.

Sygnał i dostęp do usług zostanie wyłączony po upływie okresu wypowiedzenia, zazwyczaj po 1 lub 2 miesiącach od złożenia rezygnacji.

Przeniesienie numeru telefonu do innej sieci jest możliwe pod warunkiem złożenia stosownego wniosku u nowego operatora.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.33 Liczba głosów: 3

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odwołanie członków zarządu, zmiany w spółce. Prezes pozostaje.
 2. Belka wytknął błąd kancelarii Morawieckiego w nowym raporcie
 3. Zaskakujące wydarzenia na konferencji Adama Glapińskiego - co się stało?
 4. Jak sztuczna inteligencja zastępuje nauczycieli? Futuroznawcy podają, że ruszyły zwolnienia
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Bartosz Antoniak
Bartosz Antoniak

Jestem redaktorem bloga SEPA Polska. Na łamach naszego bloga staram się przybliżyć czytelnikom ideę jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), z której korzystają setki milionów obywateli i przedsiębiorstw w Europie. Dzielę się moją wiedzą na temat funkcjonowania systemu SEPA, wyjaśniam korzyści płynące z ujednolicenia standardów, procedur i infrastruktury płatniczej. Omawiam praktyczne aspekty dokonywania szybkich przelewów SEPA oraz rozliczania transakcji w euro. Zapraszam do lektury moich artykułów, w których w przystępny sposób wyjaśniam zawiłości systemu płatności SEPA. Liczę, że dzięki mojemu blogowi coraz więcej osób w Polsce pozna i doceni udogodnienia, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w SEPA.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Sprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku
UmowySprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku

Sprawdź, jak kontrolować stan swojego subkonta w ZUS krok po kroku i zawsze mieć pełen wgląd w swoją sytuację ubezpieczeniową. Jak sprawdzić subkonto w ZUS? - nasz przewodnik rozwija wszelkie wątpliwości!